TRANG CHỦ - Đồng hành cùng doanh nghiệp - doanh nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp - doanh nhân

Tin tức tổng hợp -> Tin trong tỉnh Hội nghị triển khai Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo Quyết định 3713/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-KHCN ngày 18/02/2014 về Đổi mới phương thức hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Sở.


Xem thêm

Trò chuyện Mùa Thu

Tháng 10 có 3 ngày lễ lớn: ngày doanh nhân việt nam (13/10), ngày thành lập hội nông dân việt nam (14/10), ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam (20/10). Tạp chí người tiêu dùng cần biết có cuộc trò chuyện với nhà khoa học, nhà tư vấn doanh nghiệp – ts mộc quế - người gắn bó rất nhiều với công việc liên quan đến 3 ngày trên.

Xem thêm

Nhà tư vấn Mộc Quế luôn luôn đồng hành cùng với Doanh nghiệp - Doanh nhân

Nhà tư vấn Mộc Quế cho rằng, đồng hành cùng Doanh nghiệp - Doanh nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của bản thân ông. Mỗi khi chia sẻ, tư vấn cho một doanh nghiệp, doanh nhân nào đó mà họ thành công, thì bản thân ông không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn mừng vì xã hội có thêm một tế bào tốt cho nền kinh tế, cho đất nước.

Xem thêm
Tất cả 3 mẩu tin / 1 trang Trang: