TRANG CHỦ - Đọc sách dùm bạn

Đọc sách dùm bạn

Nâng cao sức cạnh tranh

Đó là cách duy nhất để bảo vệ sân nhà của doanh nghiệp trong nước khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ. Tuy nhiên, để bảo vệ được thị trường nội địa, vai trò của nhà nước là rất lớn trong việc xây dựng và ban hành các bộ quy chuẩn kỹ thuật.
Xem thêm
Tất cả 1 mẩu tin / 1 trang Trang: